این عکس یادگاری با احمدی نژاد جنجالی شد

این عکس یادگاری با احمدی نژاد جنجالی شد