عکس تاریخی از میدان انقلاب، ۶۰سال قبل!

به گزارش اطلاعات آنلاین، شهرداری تهران در پاییز ۱۳۴۲ از مردم برخی نقاط تهران خواست تا با پرداخت عوارض خود امکان آسفالت معابر خود را فراهم کنند. روزنامه اطلاعات ۲۱ مهر ۱۳۴۲ این خبر را منتشر کرده است. خبر را بخوانید و عکسی از میدان انقلاب ۶۰ سال پیش تماشا کنید.

عوارض بدهید تا خیابان آسفالت شود + عکس و خبر