وقتی شعبان بی‌مخ قهرمان چرخ ایران شد +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، در مسابقات ورزش باستانی کشور ۸۰ سال پیش شعبان جعفری که ۱۰ سال بعد نقش مهمی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ داشت به عنوان قهرمان چرخ زدن معرفی شد. خبر را از روزنامه اطلاعات ۲۰ مهر ۱۳۲۲ بخوانید و عکسی از جوانی این چهره سیاسی تماشا کنید.

وقتی شعبان بی مخ قهرمان چرخ باستانی ایران بود + عکس و خبر