محکومیت سنگین چهره‌های شاخص استقلال و پرسپولیس

تسنیم نوشت: کمیته اخلاق رأی خود را درباره تخلفات صورت گرفته توسط باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

کمیته اخلاق مستنداً به مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۸ آیین‌نامه اخلاق و ۵۹ و ۷۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲ آیین‌نامه اخلاق فیفا اعلام کرد که باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به پرداخت پنجاه میلیون تومان، رضا درویش مدیرعامل باشگاه به پرداخت یکصد میلیون تومان، یحیی گل‌محمدی به پرداخت یکصد میلیون تومان و افشین پیروانی به پرداخت یکصد میلیون تومان وجه نقد محکوم شدند که این وجوه پس از واریز، در جهت توسعه فوتبال پایه در استان سیستان و بلوچستان و به حساب هیئت فوتبال آن استان اختصاص خواهد یافت (جریمه اشخاص حقیقی از حساب شخصی ایشان پرداخت خواهد شد).

همچنین مستنداً به مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۸ آیین‌نامه اخلاق و ۵۹ و ۷۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲ آیین‌نامه اخلاق فیفا، علی فتح‌الله‌زاده به پرداخت یکصد میلیون تومان، سید حجت کریمی به پرداخت یکصد میلیون تومان، بیژن طاهری به پرداخت پنجاه میلیون تومان و فرشید سمیعی به پرداخت پنجاه میلیون تومان وجه نقد محکوم شدند که این وجوه پس از واریز، در جهت توسعه فوتبال پایه در استان کردستان و به حساب هیئت فوتبال آن استان اختصاص خواهد یافت (جریمه اشخاص حقیقی از حساب شخصی ایشان پرداخت خواهد شد).

لازم به توضیح است، مستند به بند یک ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق و بند چهار ماده ۱۰۳ آیین‌نامه انضباطی، محرومیت مندرج در رأی فوق بلافاصله به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی، مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.

همچنین در صورت داشتن درخواست تجدیدنظرخواهی، با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق ظرف مدت یک هفته، لایحه اعتراضیه منضم به رسید پرداخت هزینه دادرسی در وجه فدراسیون فوتبال را به کمیته اخلاق ارسال نمایند.