بزرگترین مرکز پرورش ببر سیبری در چین راه اندازی شده است +تصاویر

پارک ببر سیبری در هیلونگجیانگ شمال چین

پارک ببر سیبری در هیلونگجیانگ شمال چین

پارک ببر سیبری در هیلونگجیانگ شمال چین

پارک ببر سیبری در هیلونگجیانگ شمال چین

پارک ببر سیبری در هیلونگجیانگ شمال چین