ویدئو| اظهارات غرورآفرین استاد آمریکایی درباره درجه علمی «ابوعلی سینا»
{$sepehr_media_74901_400_300}