آگهی صدای روح‌پرور مادام لازاریا و فرح‌انگیز خانم! +عکس

 

به گزارش اطلاعات آنلاین، آگهی روزنامه‌ها منبع قابل توجهی از مستندات اقتصادی و اجتماعی هر دوره محسوب می‌شوند. این چند آگهی از روزنامه اطلاعات مهر ۱۳۱۲ انتخاب شده‌اند. مروری بر این آگهی‌ها رقابت نابرابر بازار کالا‌های مصرفی وارداتی با کالا‌های تولید داخلی را نشان می‌دهد. 

آگهی صدای روح‌پرور مادام لازاریا و فرح‌انگیز خانم! +عکس

 

۹۰ سال پیش: از کراوات ریپور تا صدای مادام لازاریا + عکس

۹۰ سال پیش: از کراوات ریپور تا صدای مادام لازاریا + عکس

۹۰ سال پیش: از کراوات ریپور تا صدای مادام لازاریا + عکس