چهارشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۶

مهاجرانی نسبت به زمان آغاز به کار دولت جدید در ایران کنایه زد! +عکس

مهاجرانی نوشت: در جهان امروز چند ساعت بعد از نتیجه انتخابات دولت جدید کار را شروع مى کند؛ در ایران دو ماه بعد اول بحث!

مهاجرانی نسبت به زمان آغاز به کار دولت جدید در ایران کنایه زد! +عکس

سید عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد نوشت:

تسويف!؟
امام باقر (ع): اياكم و التسويف فانه بحر يغرق فيه الهكی

از كار را به امروز و فردا انداختن بپرهيزيد، دريايى أست كه در آن  غرقه شدگان نابود مى شوند!

٧ تير انتخابات در انگلستان انجام شد. روز بعد نخست وزير جديد كارش را شروع كرد. وزراء كليدى دولت از شنبه ٩ تير دفتر كارشان بودند.

١٥ تير انتخابات رياست جمهورى انجام شد. قرار أست دو ماه بعد در شهريور بحث رای اعتماد وزيران در مجلس مطرح شود. 

در  جهان امروز چند ساعت بعد از نتيجه انتخابات دولت جديد كار را شروع مى كند. در ايران دو ماه بعد اول بحث! عقب افتادگى از  شتاب زمانه يعنى همين تسويف همان غرقابه أست!

مهاجرانی نسبت به زمان آغاز به کار دولت جدید در ایران کنایه زد! +عکس

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب