شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۹
۱

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

دکتر مسعود پزشکیان با بیش از شانزده میلیون رای از سوی مردم ایران به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

 

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران از آغاز تا پیروزی +تصاویر

گزارش خطا
نظرات
ناشناس
خوش آمدی که خوش آمدم ز آمدنت ؛ ترامپ و بایدن و سلمان فدای قدمت
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب