شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۰
۱

ویدئو| کنایه تند به جلیلی: در کارشکنی سابقه درخشانی دارد!

رئیس ستاد پزشکیان: آقای جلیلی سابقه اجرایی‌اش صفر است اما در کارشکنی سابقه اش درخشان است.

تعداد بازدید : 0
گزارش خطا
نظرات
اﻳﺮاﻥ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ اﻳﺮاﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩاﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ ﺑﺮاﻱ اﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﺰﺑﻲ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭا ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻳﺮاﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪاﺗﺤﺎﺩ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭا اﺯاﻳﻦ ﭼﻨﺪﺩﺳﺘﻪ ﮔﻲ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻥ ﺭا ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب