يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰
۶

چه سرنوشتی در انتظار متخلفان فساد در فوتبال است؟

در پرونده فساد در فوتبال نام ۷ نفر مطرح شده که در صورت اثبات اتهام شان آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال تنبیهاتی برای این اشخاص در نظر گرفته است.

چه سرنوشتی در انتظار متخلفان فساد در فوتبال است؟

فارس نوشت: قوه قضائیه در حال حاضر  مشغول تحقیق و بررسی در پرونده موسوم به فساد در فوتبال باشگاه مس رفسنجان است و دادگاه هنوز در این پرونده که نام 7 فرد فوتبالی در آن مطرح است رایی صادر نکرده است.

از سویی دیگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می تواند در صورت اثبات تخلف این افراد با آنها برخورد کند.

رسول باختر وکیل ورزشی در این خصوص گفت: طبق ماده 73 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال کشورمان می توان با متخلفان در این خصوص برخورد شود. در این ماده میزان جریمه نقدی 50 میلیون تومان عنوان شده که البته این رقم افزایش پیدا کرده و حداکثر جرایم نقدی انضباطی 250 میلیون تومان شده است. بر این اساس در صورت اثبات تخلف افراد درگیر در پرونده طبق ماده 73 آئین نامه انضباطی جرایم و تنبیهات زیادی برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است که عین ماده 73 به شرح زیر است:

ماده 73- سلامت مسابقات، تبانی

1- تمام اشخاص تابع اساسنامه و مقررات فدراسيون فوتبال ، متعهد و مکلف هستند که از ارتکاب هرگونه رفتاری که به سلامت مسابقات لطمه وارد می کند خودداری نمایند و باید همواره و به طورکامل با فدراسيون فوتبال برای مبارزه با چنين رفتارهایی همکاری همه جانبه و کامل نمایند .

2- اهم مصادیق نقض سلامت مسابقات به شرح ذیل است هرچند محدود به موارد ذیل نيست ؛
الف- تاثير ناروا یا غيرقانونی بر روند یک مسابقه یا نتيجه آن. هر شخصی که مبادرت به طراحی ، زمينه سازی یا اقدام برای تاثيرگذاری بر نتيجه یک مسابقه بر خلاف اخلاق و شئونات ورزشی نماید به محروميت از هرگونه فعاليت فوتبالی به مدت حداقل 12 ماه و نيز پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد .در صورت شدت اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، متخلف برای تمام عمر از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، محروم می شود .
ب- در صورتيکه مقامات رسمی یا بازیکنان یک باشگاه در تخلف فوق مداخله داشته باشند ، رکن قضایی ، باشگاه مذکور را به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید . در صورت شدت اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، علاوه بر جریمه نقدی فوق باید حداقل یکی از مجازات های اخراج از رقابتها ، سقوط به دسته پایين تر ، کسر امتياز یا استرداد جوایز و عناوین یا ترکيبی از آنها را برای باشگاه در نظر گرفت
ج- در صورت انتشار اطلاعات محرمانه ای که در دسترس عموم نيست و بواسطه دارا بودن مسووليت در فوتبال در اختيار برخی اشخاص قرار دارد، شخص متخلف به پرداخت حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی بعلاوه حداقل سه ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم می شود .

3- اگر بعد از خاتمه ليگ، ادعایی مبنی بر تبانی مطرح شود این موضوع نمی تواند منجر به تغيير نتایج شود و مسابقه مذکور هم تکرار نخواهد شد اما سایر مجازات ها قابل اعمال هستند .

گزارش خطا
نظرات
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ناشناس
هيچي! مگه زنجاني خاوري چاي دبش و.......هزاران دزد ديگر چه شدند؟
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب