شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۵

معیار مردم برای انتخاب رئیس جمهوری

مردم نه تنها نقد علمی و کارآمد از تجربه‌های گذشته از سوی نامزد‌های انتخاباتی را می‌خواهند بلکه آینده‌نگری براساس ترمیم کاستی‌های گذشته و «شرایط سنجی» همراه با ارائه برنامه‌های اجرایی برای حل مشکلات جامعه و ارائه برنامه‌ها را می‌طلبند.

معیار مردم برای انتخاب رئیس جمهوری

ابوالقاسم قاسم زاده: اصلی‌ترین محور انقلاب اسلامی با تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برحق انتخاب ملت از مسیر انتخابات و رأی اکثریت مردم استوار است. این گزاره در قانون اساسی ایران، از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی با جمله «میزان رأی ملت است» تبیین و تدوین شد. 

در این مسیر «حق انتخاب مردم» هیچگاه، حتی در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، تعطیل نشد. اکنون در آستانه چهل سالگی، انتخابات برای تعیین رئیس دولت جدید (ریاست جمهوری) کلید خورده است. در طول این عمر چهل ساله  همواره و در نهایت رأی مردم و خواست آنها برای دوره چهارساله ریاست جمهوری  و دولت، تحقق یافته است.

در این مدت جامعه ایران با شرایط متفاوت و گوناگون مواجه بوده است؛ از جمله فعالیت‌ جریان‌های ضد انقلاب اسلامی و ضد نظام جمهوری اسلامی، اول تا با القای «یأس و رخوت» و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به جوانان، در پای صندوق رأی حاضر نشوند! هدف اصلی آنها، بازدارندگی از شرکت حداکثری عموم ملت به ویژه جوانان در انتخابات  است.

اکنون در برابر مجموعه رسانه‌های خارجی بیگانه، آزادی حق رأی و انتخاب رئیس دولت آینده قرار دارد. همچنین اجرای مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مانع ادامه جریان رسانه‌های خارجی و گروه‌های معاند خارج کشور نشین است.

واقعیت این است که چگونگی حضور نامزدهای رسمی برای تعیین رئیس جمهوری آینده در مناظره‌های انتخاباتی نقش تعیین کننده خواهد داشت؛ به ویژه که نامزدهای انتخاباتی بدون تجربه و برنامه برای حل مشکلات مردم و کشور نیستند.

مردم، نیز آنها را براساس دانش و تجربیات‌شان محک می‌زنند. مردم نه تنها نقد علمی و کارآمد از تجربه‌های گذشته از سوی نامزدهای انتخاباتی را می‌خواهند بلکه آینده‌نگری براساس ترمیم کاستی‌های گذشته و «شرایط سنجی» همراه با ارائه برنامه‌های اجرایی برای حل مشکلات جامعه و ارائه برنامه‌ها را می‌طلبند. براین اساس ارائه برنامه‌های روشن و منسجم برای آینده‌ای بهتر در کشور، ملاک و معیار انتخاب رأی دهندگان است.

نویسنده :
ابوالقاسم قاسم زاده
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب