شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۹

تصاویر دیدنی از آغاز حج ۱.۵ میلیون مسلمان را تماشا کنید

مناسک حج ۱۴۰۳ با حضور ۱.۵ میلیون مسلمان در مکه مکرمه آغاز شد.

تصاویر دیدنی از آغاز حج ۱.۵ میلیون مسلمان را تماشا کنید

 

 

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

تصاویر بی بدیل از مناسک حج در مکه مکرمه

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب