دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۹

تصاویر تلخ جنگلی که به خاکستر تبدیل شد!

با آتش سوزی ۱۴ هزار هکتار از جنگل‌های کالیفرنیا، تصاویر ناراحت کننده‌ای از مرگ درختان منتشر شد.

 

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

تصاویر | لحظات غمبار تبدیل جنگل به خاکستر

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب