چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۳

سکوت پسر و عروس آیت الله صدیقی می‌شکند؟

تنها کسی که در ماجرای باغ ازگل صحبت کرده و نسبت جعل داده و اعلام غفلت یا استغفار کرده، شخص شخیص امام جمعۀ موقت تهران ورییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

سکوت پسر و عروس آیت الله صدیقی می‌شکند؟

عصر ایران نوشت: در ماجرای باغ ازگل (‌واگذاری ملک متعلق به حوزۀ علمیۀ تحت تولیت شیخ کاظم صدیقی به موسسه‌ای وابسته به بستگان او ) تنها کسی که در این باره صحبت کرده و نسبت جعل داده و اعلام غفلت یا استغفار کرده یا گفته کار بوق‌های دشمن است شخص شخیص امام جمعۀ موقت تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است وگرنه بقیه طرف‌ها سکوت کرده‌اند حتی در برابر اتهام جعل و انگار طرف دیگر ندارد.

 این در حالی است که یک طرف معامله ولو صوری و روی کاغذ مؤسسۀ پیروان اندیشۀ قائم است که مدیر عاملی دارد به نام جواد عزیزی. رییس هیأت مدیره‌ای دارد به نام محمد حسین صدیقی و بازرس قانونی‌ دارد به نام خانم رضوانۀ قوام و سند انتقال ملک از طرف مؤسسه را دو نفر اول امضا کرده‌اند. پرسش این است که این دو نفر وجود دارند یا نه؟ اگر آری چرا هیچ نظری نمی‌دهند؟ مگر یک طرف معامله آنها نیستند؟

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب