شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵

فاجعه زیست‌محیطی بیخ گوش اصفهان؛ کوره‌های آجرپزی دردسر شد!

فعالیت مخرب کوره‌های آجرپزی در محدوده شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان به دلیل مصرف سوخت مازوت از یک سو و برداشت بی رویه خاک حاصلخیز منطقه از سوی دیگر سال هاست که زنگ خطر یک فاجعه زیست محیطی را در بیخ گوش اصفهان به صدا درآورده است.

فعالیت مخرب کوره های آجرپزی، فاجعه زیست محیطی در بیخ گوش شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار اطلاعات در اصفهان، حدود 200 کوره آجرپزی فعال مجاز و غیرمجاز در داخل محدوده شعاع 50 کيلومتری شهر اصفهان بوده و اغلب در محدوده و حريم شهرهای « دولت آباد»، «سين» و «گز» در شهرستان های بُرخوار و شاهين شهر و ميمه واقع است.

کوره های آجرپزی، جزو متهمان اصلی آلودگی هوای اصفهان به شمار می روند به نحوی که تحقيقات انجام شده در سال 1399 نشان می دهد كه کوره های  آجرپزی واقع در شعاع 50 کيلومتری شهر اصفهان در توليد و انتشار ذرات خطرناک کمتر از 2.5 ميکرون در شرايط عادی سهم 6.5 درصدی دارند و در شرايط وارونگی طبيعی دما، اين سهم به 14 درصدا فزايش می یابد.

اگرچه این کوره ها منافع سرشاری برای عده ای دارد و خاک ارزشمند را آجر می کنند و می فروشند ولی برداشت بی رويه خاک حاصلخیز و تخريب اراضی کشاورزی و همچنين انتشار انواع آلاينده های خطرناک و ريزگردها توسط اين واحدها، خسارت های غير قابل جبرانی به محيط زيست وارد کرده که شهر اصفهان هم از پيامدهای آن، مصون نبوده است.

برای خيلی ها فعاليت های مخرب زيست محيطی آجرپزی ها در منطقه «سين» شهرستان برخوار که فاصله 15 کيلومتری شمال شهر اصفهان قراردارند، قابل تصور نيست در حالی که اينجا می توان عمق فاجعه زيست محيطی را در بيخ گوش شهر اصفهان ديد.

بر پایه «قانون هوای پاک» مصوبه سال 1396 واحدهای آلاينده باید به خارج از شعاع 50 کيلومتری شهر اصفهان منتقل شوند ولی تعلل ها و ترک فعل ها برای جا به جايی این کوره ها خسارت های زيادی به دنبال داشته است.

عضو شورای شهر «سين» گفت: بيش از 70 کوره فعال در منطقه ای به وسعت 6 کيلومتر مربع در شمال غرب و غرب شهر سين قرار دارند که بيشتر آنها مجوز ندارند.

احمد قربانی با بيان اين که مکان اين کوره ها در حريم شهر و دقيقا در مسير جهت وزش باد به سمت شهر سين و مناطق مسکونی است افزود: برخی از اين کوره ها در فاصله 500 متری مناطق مسکونی اين شهر مستقراند و مردم شهر «سين» سالهاست که در مسير انواع ريزگردها و آلاينده های ناشی از فعاليت های کوره های آجرپزی قرار گرفته اند.

وی گفت: بر اساس مصوبه سال 1399 کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اصفهان، اين کوره ها تا سال 1404 بايد به خارج از شعاع 50 کيلومتری شهر اصفهان منتقل شوند اما تاکنون هيچ اقدام جدی در اين زمينه نشده است.

فعالیت مخرب کوره های آجرپزی، فاجعه زیست محیطی در بیخ گوش شهر اصفهان

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
نظرسنجی
کدام سریال نوروزی تلویزیون را تماشا کردید؟
آخرین مطالب