سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۳
۱۱

از مسیر «نه غزه نه لبنان» نمی توان به ایران رسید

غزه اما به مثابه شهید وبه مثابه شاهد عصر، زمانه ما را داوری می کند.از مسیر "نه غزه نه لبنان " نمی توان به ایران رسید.

نادر صدیقی در اطلاعات نوشت: استانبولی ها با راهپیمایی از نقطه عزیمت مساجد ایاصوفیه،مسجد سلیمانیه و مساجد دیگر، پل اتصال آسیا به اروپا را به پل اتصال امت مسلمان با غزه تبدیل کردند.این یک راهپیمایی بود،هم در قلمرو نمادین و هم در قلمرو تاریخ یک قرن.

«بشینجی»،دبیر بنیاد جوان ترکیه در همین رابطه گفت: این پل که صد سال قبل مهمان پذیر یک قیام ضد امپریالیستی بود،امروز دوباره به مکان یک قیام دیگر برعلیه امپریالیسم،علیه نظم ناعادلانه دنیا،علیه حق کشی ها ونسل کشی ها وعلیه جرایم ضد بشری وجرایم جنگی تبدیل می شود.

مجری شبکه« تی.آر.تی» خبر،تلویزیون رسمی ترکیه در توضیح فلسفه این راهپیمایی گفته است که استمرارنسل کشی سیستماتیک با هدف محو یک ملت،خطر عادی سازی این جنایت را مطرح می کند.این یک تظاهرات، تاریخی است برای مبارزه با عادی سازی و چشم بستن و عادت کردن بر جنایات اسرائیل. 

اقرار تهدید اتمی اسرائیل توسط برخی مقامات آن رژیم تروریستی و در کنار آن بر زبان آمدن خیالواره شوم «ارض موعود» ،افکار عمومی ترکیه را متوجه تهدید اصلی منطقه کرده است.

مقاومت غزه درپیامد خود آگاهی نوین راهبردی را در ترکیه برانگیخته است.آن‌چنان که دیگر سخنران تظاهرات، دکتر فاطمه نورآلتون رئیس هیئت مدیره بنیادجوانان ترکیه مفهوم «عملیات جراحی درجغرافیای ما» را به پیش کشید وگفت:غزه فقط غزه را شامل نمی‌شود.آن  دست ها که امروز درغزه آغاز به عملیات جراحی کرده اند ، فردا می خواهند عملیات جراحی بزرگتری بر پیکر جغرافیای ما اعمال کنند وهم  اینکه آنها چاقوی خونین عملیات جراحی خود را بدون استفاده از داروی بیهوشی برپیکر جغرافیای ما فرو کرده اند.

این عملیات جراحی 200 سال است که درجغرافیای ما استمرار دارد. او همچنین گفت:کارکرد بازدارندگی این قبیل همبستگی های ملی با فلسطین به مراتب بیشتر از پهپادها ودیگر تجهیزات مدرن دفاعی است.

فاطمه نور سخنرانی خود را با شعار «فلسطین آزاد از نهر تا بحر» به پایان رساند.این راهپیمایی سرشار از بار نمادین بود؛هم در مفهوم مکانی ونقطه عزیمت مکان های حافظه نظیر «مسجد آزاد شده ایاصوفیه به سوی یک فلسطین آزاد» وهم از بعد کایرولوژیک ومفصل بندی میان قرن جمهوریت، این همانیِ شهدای میهنی با شهدای غزه،قرن جمهوریت وآغاز سال میلادی نوین.

به این ترتیب سخنران های تظاهرات،در کنار گزارشگران تلویزیونی مراسم ومفسرین مدعو تلویزیون سعی کردند تاریخ 100 ساله جمهوریت خود وبه خصوص نقطه آغاز مبارزه بر ضد اشغالگران امپریالیستی آناتولی در پیامد جنگ اول جهانی را در این همانی مقاومت غزه برضد اشغالگری صهیونیستی ،باز توصیف کنند.

استفاده از فرصت نمادین آغاز سال 2024 برای ارسال یک پیام متفاوت به دنیا،در واقع تلاشی بود برای ازآنِ خود سازی یک قلمرو میلادی درجهت تقویم امت مسلمان.ابتکار عمل صبح 2024 استانبول البته اقدامی بی سازمان وبی پیشتاز نبود.308 سازمان مدنی پیشتازی فراخوان "رحمت برای شهیدان مان،حمایت از فلسطین،،لعنت بر اسرائیل" را برعهده داشتند.« اسرائیلِ قاتل برو از خاورمیانه گمشو» از دیگر شعارهای تظاهرات مذکور بود.

آیا ترکیب بندی میان امر ملی و امر فلسطینی به همان شیوه هنری،دیدمانی وتظاهراتی که ترکهای همسایه موفق به آن شدند درکشور ما نیز ممکن است؟ این یک پرسش مهم است، زیرا در فضای انتخابات آزاد ودموکراتیک سازمان های مدنی شکوفا می‌شوند که هویت ملی نیز غنای تازه ای به خود می گیرد ودر فراسوی مفهوم رمانتیک،باستانی ومردگانی آن،به سوی امروز،به سوی ارزش‌های حقوق بشری وبه جانب یک جغرافیای وسیع همسایگانی سمتگیری می کند وبا گستره امت برمی آمیزد.

اولین روز قدس در مرداد 58  متکثرترین چهره های فرهنگی و سیاسی  وروشنفکری، مسقف به سقف فلسطین خواهی حضور یافتند. اما به میزانی که هویت ملی از انتخابات و سازمان های مدنی فاصله می گیرد و به میزانی که سلسله عملیات استصوابی سازی انتخابات وامنیتی سازی عرصه های فرهنگی،دانشگاهی،سیاسی واقتصادی اصل انتخابات و سازمان های مدنی را در قلمرو خاکستری توجه مردمی قرار می دهد،هویت ملی نیز با دور شدن از عرصه های دموکراتیک،به جانب گذشته وبه امر جعلی ملی گرایی با تفسیر برساخته شرق شناسی سمتگیری می کند.

درحالی که درکشور همسایه به میانجیگری تولد یک آگاهی نوین،ترکیب بندی میان شهدای میهنی وشهدای غزه،در نقطه آغاز خود قرار دارد،در کشورما از متن مکتوب وصیت نامه شهدای وطن گرفته  تا نماد های فلسطینی جبهه های میهنی و تا سروری وسیادت گفتمانی امت در دوران دفاع مقدس، می توان از یک پیشتازی آشکار در مفصل بندی گفتمان ملت سخن گفت.حافظه تاریخی اما،چنانچه به عنوان مثال موریس هالبواکس جامعه شناس فرانسوی در سالهای جنگ دوم جهانی نشان داده،همواره توسط جامعه در لحظه کنونی چارچوب بندی و "به خاطر آورده می شود".

به یاد آوردن حافظه  تاریخی یعنی به خاطرآوردن آن در دل گروه های اجتماعی موجود و اکنون سایه ای از امر استصوابی وامر امنیتی سازی مفرط بر سر حافظه پنجاه وهشتی وخاطره دوران سیادت گفتمان امت سنگینی می کند.

ناسیونال صهیونیسم " نه غزه نه لبنان " نیز از همان شکافی تغذیه می کند که میان نسل های کنونی و خاطره جامعه باز پنجاه وهشتی و دوران دفاع مقدس بر محور گفتمان امت،معماری ومهندسی شده است.

غزه اما به مثابه شهید وبه مثابه شاهد عصر، زمانه ما را داوری می کند.از مسیر "نه غزه نه لبنان " نمی توان به ایران رسید.

جان فدایان راستین وامتحان داده این میهن،همان چفیه پوشان فلسطین وضد صهیونیست بودند که به روی مین رفتند،همانها که پرچم سه رنگ مزین به آرم الله را برفراز منازه مساجد شهرها وتپه ها ومواقع استراتزیک آزاد شده برافراشتند.

گزارش خطا
نظرات
ناشناس
نویسنده خود در تله همان راه که انتقاد می‌کند افتاده وقتی راست و چپ حاکمیت همه چیز را قبضه کرده و احزاب حکومتی هشت سال دفاع مقدس مردم را همان چفیه پوشان می نامند .و همه مشکلات پیش آمده را به دشمن فرضی نسبت میدهند.صادق بوقی را بجای چای دبش مطرح میکنند.و.....
بدانید مردم نادان نیستند.بلکه ....
حامد
آره ولش شماها از مسیر به توبره کشیدن جیب مردم با دشمن سازی به جاهای خوبی رسیدین و امت همیشه در صحنه رو گذاشتین سرکار و خوردین و چاپیدین ... دشمن ما همین جاس نه امریکاس نه صهیون دشمن ما خود شمایید
سیامک
درود برتو حرف راست گفتی وغیر این نیست همه مردم فهمیدن جز.... ودارن چپاول میکنن و ایران را ویران می کنند تو روز روشن
ناشناس
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
اکبر
گفتی ببند چشم ببستم دو چشم
گفتی مرو راه دو پایم شکست
کر شوم و کور شوم و لال شوم
لیک تو از من مخواه خر شوم
ملت ما حافظ تاریخی نداره و از زمان مغول ببعد از سوراخ چاپلوسی مکرر گزیده شده و الان هم برای جلوگیری از آگاهی مردم ما، فیلترینگ و ممیزی اخبار و یکدست سازی ارکان جامعه...رخ داده.
اما تا کی؟
ناشناس
این همه نوشتی ارزش وقت گذاشتن برای خواندن نداشت وقتی در توهم دشمن فرضی زندگی میکنید همیشه جا برای دزدی و اختلاس و بی قانونی باز است.
مریم
غزه و لبنان خودشونو هرگز و هرگز فدای ایران نمیکنند و نخواهند کرد ولی ایران .....
محمد
شکی نیست انقلاب ما یک انقلاب ساختار شکن بود .نه فقط ساختارهای ناهنجار داخلی که مهمترینش وابستگی و ضدیت با دین .. بود بلکه ساختار امپریالیستی و استعمارگری نظام سلطه حاکم بر جهان رو هدف گرفته بود یکی از اصلی ترین شعارهای آن " نه شرقی نه غربی " بود وهست این خط مبارزاتی از ۱۵ سال قبل از پیروزی انقلاب .
ناشناس
با تیر وتفنگ وجدل اقتصاددرست نمیشه. با خون وخون ریزی جهان به ثبات نمی‌رسد. بانیروی نیابتی کشورابادنمیشه. درامدهرکشوربایدخرج خودکشور شود هرینه کارهای زیربنایی. هزینه جوانان. هزینه مسکن. ازدواج رونق اقتصادی هزینه صادرات و واردات شود نه این که هزینه راه اندازی لشکر و گردان وتانک وتوپ در کشورهای بیگانه.
ناشناس
دوستان کامنت گذار!
فساد وچپاول ثروت این کشوررا نمیتوان نکار کرد ولی با نگاه دقیق می توان دید :تمام آنهایی که این شعاررا به دهانها انداختند کسانی هستند در امارات وغرب حسابهای بانکی کلفت دارند واگر فردا اجنبی به ایران حمله کرد اولین کسانی هستند که مردم ومیهن وناموس خود را به حراج میگذارند.
ناشناس
سلام.بله جناب کاملا درسته.ولی بالاخره نگفتی کهِچه کسانی شعار دروغین جانم فدای ایران دادن؟ آیا همفکران شما نیستن؟ چرا امقدر با لکنت حرف زدی؟ نمیخواهی دوستانت ناراحت شوند؟؟ بلهِ هم اکنون هم.اگه کشور ب خطر بیفته.رفقای فدای ایران شما.نیم میشن.و.بازم همین بچه هایی سینه سپرمیکنن که؛ الان و در فضای مجازی ح
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب