جمعه ۰۸ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۱

بسته‌های جدید اینترنتی کاربران را شوکه کرد +جزئیات

اعلام افزایش تعرفه اینترنت واکنش‌هایی را در پی داشته است. به تازگی قیمت جدید بسته‌های اینترنتی اعلام شد.

انتخاب نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته یک گیگابایت - یک ماهه در ایرانسل و همراه اول از ۱۰۵۰۰ تومان به ۱۴۱۰۰ تومان رسیده و ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است. 
 
همچنین بسته اینترنت پنج گیگابایت - یک ماهه ایرانسل نیز از ۲۳۶۰۰ به ۳۱۷۰۰ تومان رسیده است.
 
قیمت بسته ۱۸ گیگابایتی چهارماهه ایرانسل به ۱۱۸ هزار تومان و ۱۵ گیگابایتی چهارماهه همراه اول به ۸۳۵۰۰ تومان رسید.
 
 اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بسته‌های شش ماهه را نیز با قیمت بین ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان اضافه کرده‌اند.

بسته‌های جدید اینترنتی کاربران را شوکه کرد +جزئیات

بسته‌های جدید اینترنتی کاربران را شوکه کرد +جزئیات

قیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیدقیمت جدید بسته‌های اینترنت پس از افزایش قیمت / یک گیگابایت یک ماهه، بیش از ۱۴ هزار تومان، پنج گیگابایت یک ماهه ۳۱۷۰۰ تومان و بسته‌های شش ماهه به ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان رسید
 

 

 

 
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب