شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۴

صادق محصولی می‌خواهد احمدی‌نژاد را به قدرت بازگرداند؟

این روز‌ها جریان خالص ساز در هر گوشه و کناری نفوذ کرده و بسیاری از سیاسیون از صادق محصولی به عنوان لیدر این جریان یاد می‌کنند.

خبرآنلاین نوشت: به طوری که منصور حقیقت پور از «حلقه ارومیه» به عنوان آغازگر این جریان یاد کرده که به تشکیل جبهه پایداری و نفوذ در بسیاری نهادهای کشور انجامیده است که به گفته او، تعدادشان اندازه دو اتوبوس است.

عبدالرضا داوری که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سابقه همکاری نزدیک با محصولی را دارد نیز بر این مسئله صحه می گذارد و می گوید: صادق محصولی لیدر بخشی از دعواها و اختلافات در ادوار مختلف بوده است و او از زمان مسئولیت در سپاه غرب جریانی را با خود همراه کرده است. او همچنین تاکید می‌کند که جبهه پایداری در نوع سیاست‌ورزی مانند احمدی نژاد است و از ظرفیت اجتماعی و سبد رای او بهره می‌برد.

مشروح گفت‌وگو با عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد را در ادامه بخوانید.

*********

*آقای داوری! نظر شما درباره اظهارات اخیر صادق محصولی و اینکه اعلام شده از سال ۹۰ تاکنون هیچ ارتباطی با محمود احمدی نژاد ندارد، چیست؟

به نظرم در این باره دو نکته اهمیت دارد؛ یکی اینکه شرایط صادق محصولی و جبهه پایداری تا زمانی که مصباح یزدی زنده بود فرق می‌کرد، چون اینها در درون شبکه خود رگ و ریشه روحانیت ندارند، به دنبال این بودند که از ظرفیت های مصباح یزدی برای موجه جلوه دادن خود استفاده کنند.

پایداری ها در زمان حیات مصباح یزدی از احمدی نژاد فاصله گرفتند اما ...
از سویی آقای مصباح هم اختلافاتی با احمدی نژاد پیدا کرده بود، بنابراین پایداری‌ها نمی توانستند همزمان هم کنار مصباح باشند و هم از ظرفیت احمدی نژاد استفاده کنند. به همین خاطر، به نظر من تا زمان حیات آقای مصباح، فاصله ای را با آقای احمدی نژاد حفظ کردند. اما جبهه پایداری بعد از فوت مصباح مقداری معذوراتش کمتر شد و تلاش کرد که از ظرفیت های اجتماعی احمدی نژاد بهره ببرد.

به هر حال احمدی نژاد در طبقات فرودست جامعه محبوبیت نسبی دارد و اینها در انتخابات پیش رو اگر بتوانند لیست های خود را به احمدی نژاد منتسب کنند، طبیعی است که تا حدی رای آوری‌شان محتمل تر می شود.

رئیسی از سبد رأی احمدی نژاد برداشت؟
من بیشتر رفتار آقای محصولی را به نوعی دست اندازی به سبد رای احمدی نژاد می دانم. اینها ترجیح دادند که در این مقطع از سبد رای احمدی نژاد استفاده کنند. کما اینکه در سال ۱۴۰۰ هم اینکار را کردند و تلاش کردند در مناطق روستایی و شهرهای کوچک شبکه آقای رئیسی را یک شبکه سیاسی نزدیک به احمدی نژاد نشان دهند و بتوانند از سبد رایش استفاده کنند.

پایداری و احمدی‌نژاد در عبور از ساختار جمهوری اسلامی مشترک هستند
*فکر می کنید مجموع اقداماتشان چقدر شبیه به آقای احمدی نژاد است ؟

چه جبهه پایداری و چه آقای احمدی نژاد هر دو در یک نقطه مشترک هستند؛ آن هم عبور از ساختار جمهوری اسلامی است. یعنی آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری در هر چه باهم اختلاف داشته باشند؛ به اعتقاد من در عبور از ساختار جمهوری اسلامی مشترک هستند. هر دو ساختار جمهوری اسلامی را ساختار ناکارآمد و متعارضی می دانند و به نظر می رسد در این نقطه کاملا اشتراک دارند.

مدل سیاست‌ورزی احمدی‌نژاد و پایداری یکسان است
همچنین سیاست ورزی اینها به طور تاریخی در یک نوع دو قطبی سازی پیش رفته است. اساسا شما اگر مدل سیاست‌ورزی جبهه پایداری و احمدی نژاد را بررسی کنید، می‌بینید که همیشه در یک فضای سلبی می توانند رشد کنند. یعنی باید یک مجموعه ای را همیشه در مقابل خود قرار دهند و جامعه را در یک فضای پوپولیستی، دو قطبی کنند. هم جبهه پایداری و هم احمدی نژاد مدل سیاست ورزی شان یکسان است.

به لحاظ تاریخی هم محصولی و احمدی نژاد در پیوندهای اجرایی و مالی که داشتند و ظرفیت هایی که در استانداری اردبیل آقای احمدی نژاد برای محصولی ایجاد شد همچنان خیلی کمک می کند. به هرحال احمدی نژاد در رشد جبهه پایداری خیلی موثر بوده است.

پیام روشن محصولی به حاکمیت

*نظر شما از اینکه صادق محصولی معتقد است تغییر احمدی نژاد به صورت خطی بود نه نقطه ای و بعد از دوران ریاست جمهوری تغییر کرده، چیست؟

محصولی با این اظهارنظر پیام می دهد که اگر احمدی نژاد وارد دایره قدرت شود، روند تغییراتش متوقف می شود و حرف مهمی است که پیام به حاکمیت است. اینها می خواهند وضعیت آقای احمدی نژاد را در درون تشکیلات خودشان احیا و بازسازی کنند. این حرف یعنی اینکه آقای حاکمیت و جمهوری اسلامی، احمدی نژاد را به درون حاکمیت بازگردان و به او قدرت بده تا به همان مبدا مختصات و نقطه صفر بر می گردد.

در آن صورت کدام جریان می تواند احمدی نژاد را به جریان حاکمیت بازگرداند؟ جبهه پایداری؛ این جبهه همزمان دو پیام به حاکمیت می دهد: یکی اینکه احمدی نژاد را برگردان و اجازه بده من او را برگردانم که با همین حرف طبیعتا آنها وزن اشتباهات خود را بیشتر می کنند.

محصولی‌زدایی در شستا و تامین اجتماعی شروع شده است اما…

*به نظر شما صادق محصولی در دولت ابراهیم رئیسی چقدر نفوذ دارد؟

آقای محصولی در دولت اول احمدی نژاد نقش کاپیتان را ایفا می کرد برمبنای اینکه آقای احمدی نژاد سرمربی بود؛ از سویی بخشی از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی نژاد به دولت رئیسی منتقل شدند، چهره هایی مثل محرابیان، غضنفری، محسن منصوری ، بذرپاش و ... . طبیعتا این افراد ارتباطات تاریخی خود را با صادق محصولی دارند.

محصولی نیز همچنان از افراد تاثیرگذار است هرچند در جاهایی اختلافات خودشان را با آقای رئیسی دارند همانطور که در شستا و در مجموعه تامین اجتماعی روند محصولی‌زدایی از شروع شده است.

اینها از جیب خودشان خرج نمی‌کنند

هرچند نمی توان گفت که این قدرت گرفتن به خاطر پشتوانه مالی شخص محصولی است، اینها از جیب خودش خرج نمی کنند بلکه شبکه سازی کرده و از منابعی که در دولت ها وجود دارد استفاده می کنند. ممکن است در یک مقطعی در راه اندازی سایتی کمک کرده باشند. اما منابع خودشان را در این حوزه ها هزینه نمی کنند.

*یعنی در جبهه پایداری هم از منابع مالی شان هزینه نمی کنند؟

خیر، این تعبیر اشتباه است. آقای محصولی فرد جریان سازی است و زمانی جریان مستقلی را در کشور مدیریت می کرد و آن جریان را تا امروز با خود همراه کرده است. شما این جریان شناسی را مشاهده کنید می بینید که لیدر بخشی از دعواها و اختلافات در ادوار مختلف صادق محصولی بوده است. به هرحال آدمها وارد سیاست می شوند تا از محل قدرت مرتفع شوند نه اینکه در سیاست از جیبشان خرج کنند.

محصولی و جبهه پایداری خالص‌سازی را به طور جدی پیاده می‌کنند

*فکر می کنید هنوز آقای محصولی و جبهه پایداری جریان سازی قبل را دارند و تاثیرگذار خواهند بود؟ چه در دولت و چه در روند انتخابات؟

حتما موثر هستند و ایده خالص سازی خود را به صورت جدی پیاده می کنند و هدفشان این است هسته های بخش ایدئولوژیک را در فضای انتخابات جای دیگری ببرن‌د و در سبد رای خود قرار دهند. اینها یک پایگاه اجتماعی رادیکال را هدف گذاری کردند و تلقی شان این است که مشارکت در انتخابات پایین است و خودشان در انتخابات شرکت می کنند و می‌توانند پیروز شوند.

پایداری‌ها پیش از سال ۸۴ شبکه‌سازی و یارگیری کردند

فکر می کنید اصولگراها و جریان های دیگر اصولگرا این میدان را به آنها می دهند؟

مگر می توانند ندهند؟! نمی توانند اینها را حذف کنند، پایداری‌ها یک جریان تاریخی هستند و برای امروز نیستند. حداقل ۴ دهه در شبکه های اقتصادی و لایه های دوم و سوم دولت بودند به ویژه پیش از سال ۸۴ یارگیری و شبکه‌سازی کردند پس از سال ۱۳۸۴ هم بالا آمدند و الان هم قدرت دارند.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب