چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۸
۲

اسناد جدیدی از فساد چای دبش منتشر شد +ویدئو

اسنادی از فساد چای دبش که حاوی جزئیاتی جدید از فساد چای دبش به همراه نقش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت است برای نخستین بار منتشر شد.

تعداد بازدید : 0
گزارش خطا
نظرات
اﻳﺮاﻥ
اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﺪ اﻻﻥ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﺱ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻣﻔﺴﺪاﻥ ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯاﺕ ﻧﻤﻴﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﺱ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺭﺩ
ﻣﺠﺘﺒﻲ
اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮﻱ اﻳﻦ اﺭﺯﻫﺎ ﺭا ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺳﺮﻳﻊ اﻋﺪاﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﺑﺮاﻱ ﺩﻳﮕﺮاﻥ باﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻔﺴﺪاﻥ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪﻱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼﺱ ﮔﺮاﻥ ﺩﺯﺩاﻥ ﻣﻔﺴﺪاﻥ
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب