پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

تکلیف جرایم تراکتور و سپاهان مشخص شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدیدش را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

تکلیف جرایم تراکتور و سپاهان مشخص شد

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: آرای صادره کمیته استیناف به شرح زیر است:

- در خصوص استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشتصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل فحاشی و توهین تماشاگران منتسب به مقام رسمی و غیر رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز (میزبان) و نساجی مازندران (مهمان) از سری مسابقات هفته نهم لیگ برتر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد کند به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تقلیل جزای نقدی به پانصد میلیون ریال تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

- در خصوص درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجدسلیمان دائر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت دو جلسه‌ای ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه‌های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آثار زیانبار اقدامات متقاضی در حوزه فوتبال و نظر به اینکه متقاضی دارای سابقه محکومیت قطعی است، درخواست مذکور فاقد شرایط تعلیق است؛ لذا به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مردود اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

- در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۰ ریال جریمه نقدی به دلیل پرتاب اشیاء به سمت مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان (میزبان) و ملوان بندر انزلی (مهمان) از سری مسابقات هفته نهم لیگ برتر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد کند به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل سوء رفتار تیمی و همچنین آقایان سیدعلی کیانی و حسین رحمانی، مربیان تیم مقاومت البرز، هر کدام به دو جلسه محرومیت و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی (داور) و آقای مهرداد لطیفی، سرمربی تیم مقاومت، به سه جلسه محرومیت و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری نسبت به داور مسابقه در جریان مسابقه فوتسال بین دو تیم فرش‌آرا مشهد و مقاومت البرز از سری مسابقات لیگ برتر کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد کند به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

- در خصوص استیناف باشگاه سپیدرود رشت نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای فرشاد پیوس، سرمربی تیم سپیدرود رشت، به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در جریان بازی فوتبال بین دو تیم نیروی زمینی تهران (میزبان) و سپیدرود رشت (مهمان) از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد کند به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب