يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۵

خیابان‌های تهران دهان باز کردند +عکس و گزارش

۶۰سال قبل، سیل در تهران باعث نشست زمین در چند نقطه شد.

خیابان‌های تهران دهان بازکردند + عکس و گزارش
به گزارش اطلاعات آنلاین، ۱۱ آذر ۱۳۴۲ باران‌های شدید در تهران باعث راه افتادن سیل در پایتخت شد. روزنامه اطلاعات در عکسی که فردای آن روز در صفحه اول خود منتشر کرد، از فرو نشست شدید زمین در برخی از نقاط تهران خبر داد. گزارش روزنامه اطلاعات از سیل تهران در ۶۰ سال پیش را بخوانید و عکس خبری فرو نشست زمین را تماشا کنید. 

خیابان‌های تهران دهان بازکردند + عکس و گزارش

خیابان‌های تهران دهان بازکردند + عکس و گزارش

خیابان‌های تهران دهان بازکردند + عکس و گزارش

خیابان‌های تهران دهان بازکردند + عکس و گزارش

گزارش خطا
آخرین مطالب