چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۴
۱

دستور وزیر کشور: افغان‌ها براساس نیاز استان‌ها ساماندهی شوند!

وزیر کشور گفت: مسئولین هر استان با توجه به چارچوب ضوابط و قوانین، نیازهای اشتغال یا سایر موارد حضور اتباع افغان را ساماندهی می‌کنند.

آرمان ملی نوشت: احمد وحیدی در سفر به استان قزوین و بازدید از چند واحد تولیدی در جمع خبرنگاران درباره حضور خود در این استان گفت: این شهرستان نقاط گردشگری خوبی دارد که باید روی آن‌ها کار و تقویت شود، همچنین از دو واحد تولیدی بازدید شد که وضعیت خوبی داشتند، در گزارش‌های این شهرستان هم اعلام شد هیچ فرد بیکاری نداریم که نشان دهنده ظرفیت بالای استان در اشتغال‌زایی است.

وحیدی درباره وجود افاغنه در کشور گفت: این موضوع عمومی است و براساس نیازها ساماندهی خواهند شد، مسئولین هر استان با توجه به طراحی داخلی و در چارچوب ضوایط و قوانین، نیازهای اشتغال یا سایر موارد حضور اتباع افاغنه را ساماندهی می‌کنند.

گزارش خطا
نظرات
ﻣﺠﺘﺒﻲ
اﺻﻼ ﻧﻆﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻮﻥ اﺳﺘﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺴﻌﻮﻻﻥ ﻧﻆﺮﻣﺮﺩﻡ اﺻﻼ اﺭﺯﺷﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﻫﺮﺟﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻭ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻳﻪ اﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮ اﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺠﻮاﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب