دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۷

عکس‌های تلخ و تاسف‌باری که تاریخ ایران را تغییر داد

طولانی‌ترین اعتصاب مطبوعات در ایران آبان ۵۷ بخاطر خشونت رژیم پهلوی شکل گرفت.

به گزارش اطلاعات آنلاین، روزنامه‌های کشور در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ به پوشش خشونت‌های رژیم پهلوی علیه دانشجویان در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان پرداختند. روزنامه اطلاعات در یک صفحه عکس‌هایی از این رویداد‌ را منتشر کرد. همان شب نیرو‌های حکومت نظامی در تحریریه روزنامه‌ها حاضر شدند تا مطالب روزنامه‌ها را قبل از چاپ کنترل کنند. اعضای تحریریه روزنامه‌ها در اعتراض به این رفتار دولت ازهاری دست از کار کشیدند و بزرگترین اعتصاب تاریخ مطبوعات تا ۱۶ دی رقم خورد. عکس‌های روزنامه اطلاعات از اتفاقات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را تماشا کنید.

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

 

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

 

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

 

عکس‌هایی که تاریخ مطبوعات ایران را تغییر داد + عکس تصویری

گزارش خطا
آخرین مطالب