شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۹

تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید

وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا ۵۷۰۰ نفر را آواره کرد. این آتش سوزی دامنه ۲۲۰۰ هکتار را فرا گرفت.

 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا را ببینید
 
 
 
 
 
 
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب