شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران ۱۰ سال بعد از افتتاح!

ساختمان سفارت آمریکا واقع در خیابان طالقانی سال ۱۳۲۷ افتتاح شد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، نقشه این ساختمان را وان در گراکت کشیده که سفارت آمریکا در آنکارا را نیز طراحی کرده. طرح ساختمان شبیه دبیرستان‌های آمریکایی در دهه ۱۹۳۰ آمریکاست. عکس‌هایی از این ساختمان و محافظانش تماشا کنید که ۶۵ سال پیش و ده سالگی ساخت این ساختمان ثبت شده است.

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

عکس‌های سفارت آمریکا در تهران سال ۱۳۳۷

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب