سه‌شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۲ - ۰۶:۲۲

سیلاب شدید ۶۵۹ شهر را تهدید می‌کند

مدیرکل دفتر آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: ۲۸درصد اراضی کشور در معرض سیلاب شدید هستند که تعداد ۶۵۹ شهر را در برمی‌گیرد.

اطلاعات نوشت: رسایش خاک و نابودی جنگل ها  ، از عوامل اصلی وقوع سیلاب در مناطق مختلف کشورمان محسوب می شود که در صورت تداوم این شرایط، نه فقط در سال های آینده اثری از جنگل باقی نخواهد ماند، بلکه آثار سوء محیط زیستی آن دامنگیر سراسر کشور خواهد شد.

طی سال های گذشته به دلیل وقوع پدیده جنگل خواری و همچنین قاچاق گسترده چوب، بخش زیادی از این عرصه حیاتی کشورمان،از بین رفته است که به گفته کارشناسان تداوم این شرایط می تواند تا چند سال آینده ایران را از داشتن این موهبت خداوند محروم کند.

اما نابودی جنگل و پیامد های بسیار نگران کننده آن،یک طرف ماجراست و از سویی دیگر این موضوع سبب افزایش وقوع سیلاب در مماطقی از کشورمان به ویژه استان گلستان هم شده است.

شهرهایی که در معرض خطر هستند

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور گفت: ۲۸درصد اراضی کشور در معرض سیلاب شدید هستند که تعداد ۶۵۹شهر را دربر می گیرد.

به گزارش ایرنا، حمید نوری در چهارمین جلسه قرارگاه جهادی آبخیزداری استان همدان در استانداری ،افزود: افزایش میزان مصرف از منابع زیرزمینی موجب بروز فرونشست ها در کشور به میزان ۱۰تا ۳۰سانتی متر شده است.بر اساس آخرین ارزیابی انجام گرفته میزان تبخیر آب در کشور 3 برابر و میزان فرسایش 5 برابر میانگین جهانی است یعنی هر ساله ۲میلیارد تن خاک در کشور دچار فرسایش می شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور  با تاکید بر این که در سال های گذشته تاکید بر اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری با هدف تأمین امنیت زیستی، غذایی و انرژی کشور بوده است، ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی، مخاطرات طبیعی و وسعت ۱۳۴میلیون هکتاری عرصه های منابع طبیعی باید نسبت به انسجام بین بخشی، تخصیص اعتبارات لازم، وضع قوانین جامع، تصویب لایحه آبخیزداری و توجه به ارزش اقتصادی جنگل ها و مراتع با هدف پیش نیازها و الزامات اجرای مناسب عملیات آبخیزداری توجه شود.

وی تاکید کرد: تاکنون در ۹۰میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام نشده است، که با توجه به وسعت این عرصه، توجه و اعتبار ویژه ای برای پوشش سطح یاد شده می طلبد، یعنی به ۷۳۹هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری نیاز دارد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور با تاکید بر این که تا پایان برنامه هشتم ۹۰میلیون هکتار باقیمانده در قالب طرح مدیریت حوزه آبخیز قرار می گیر، افزود: مدیریت جامع حوزه های آبخیز در ۳۳استان اجرا می شود که در هر استان یک منطقه به عنوان آزمونه (پایلوت) کار در حال انجام است.

وی با بیان این که استان همدان در حوزه های آبخیز دارای سلامت متوسط است، ادامه داد: امنیت بوم سازگان استان به نسبت پایین ولی با تمایل مثبت است که اقدامات موثر در حوزه منابع طبیعی را نشان می دهد و در مجموع اولویت های این مجموعه رفع عقب افتادگی در طرح های آبخیزداری است.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور اجرای ۱۴میلیون هکتار طرح آبخیز تا جالیز، طرح آبخیزداری حوزه های مرزی و ساحلی به وسعت ۲۵میلیون هکتار، رعایت تناسب طرح های سدسازی با آبخیزداری و مشارکت جوامع محلی در حوزه های آبخیز را از دیگر اولویت ها برشمرد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب