صفحه اصلی
کد مطلب: ۱۸۷۹۷
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۷

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

تعدادی از هواپیماهای مصر و عربستان سعودی در نمایشگاه هوایی شرق قاهره به طور مشترک نمایش هوایی برگزار کردند.

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

تصاویری از نمایش هوایی هواپیماهای مصر و عربستان در شرق قاهره

 

پیشنهاد اطلاعات

آخرین مطالب