پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰

پیرزن ۱۰۴ساله پس از ثبت رکورد سقوط آزاد جهان درگذشت +عکس

۱۰ روز پیش، پیرزنی ۱۰۴ ســاله بهنام دوروتی هوفنر، با هلیکوپتر به آسمان رفت و از آنجا به سمت زمین شــیرجه زد تا سقوط آزاد را تجربه کند.

علاوه بر اینکه این حرکت شــجاعانه دوروتی در فضای مجازی دست به دست شد، او توانست رکورد سنی سقوط آزاد جهانی را یک سال ارتقا دهد و نام خود را در کتاب گینس ثبت کند. در حالیکه پیشتر این رکورد در دستان پیرزن سوئدی ۱۰۳ ساله بود. 

حال خبر رسیده که دوروتی، جانش را در خواب از دســت داده و چشم از جهان بسته است. 

برخی علت مرگ او را فشار وارده بر قلبش بر اثر تجربه سقوط آزاد می دانند. برخی دیگر اما فارغ از اینکه این تجربه اثری در مرگ دوروتی داشته باشد یا نداشته باشد میگویند او کاری را که دوست داشت انجام داد و آرزومند و باحسرت از دنیا نرفت و راز زندگی متعالی همین است.

پیرزن ۱۰۴ساله پس از ثبت رکورد سقوط آزاد جهان درگذشت +عکس

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب