جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰

قیمت جدید مرغ اعلام شد +جدول قیمت

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع خوراک تازه مرغ را اعلام کرد.

تسنیم نوشت: قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی به شرح زیر است:
بازوی کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هر کیلوگرم ۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده هر کیلوگرم ۱۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان
ران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هر کیلوگرم ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق هر کیلو گرم ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان
سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هر کیلو گرم ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان
سینه بدون استخوان (شنیسل بدون آرد بدون بازو) هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان
فیله مرغ هر کیلوگرم ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان
گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هر کیلوگرم ۱۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار تومان
جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۲۳ هزار تومان
دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۳ هزار تومان
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب