پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۵

ببینید خشکسالی چه بلایی سر این منطقه آورده است +تصاویر

روند خشکسالی در منطقه وسیع آمازون برزیل رو به گسترش است. تشدید خشکسالی منجر به کاهش سطح آب شده و دسترسی مردم به مواد غذایی و آشامیدنی را تحت تأثیر قرار داده است.

 

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

پنجه خشکسالی سیمای آمازون برزیل را زخمی کرده است +تصاویر

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب