چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۴

سوءاستفاده گروهبان ارتش از اسلحه، به اعدام او منجر شد +عکس

این نظامی در محله باغچه علیجان سه نفر را با اسلحه خود به قتل رسانده بود.

به گزارش اطلاعات آنلاین، ۵ مهر ۱۳۵۲ خبر اعدام گروهبان سوم حسن مسگری در اغلب جراید بازتاب داشت. مسگری در شهریور ماه ۳ مرد را در یک نزاع خیابانی با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. خبر روزنامه اطلاعات از این رویداد کم سابقه را بخوانید.

گروهبان حسن مسگری را تیرباران کردند + عکس و خبر

گزارش خطا
آخرین مطالب