جمعه ۲۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵

دولت رئیسی چطور ۲ میلیارد دلار به جیب دلالان ریخت؟

مدیرکل مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد از سیاست تثبیت نرخ ارز دولت به شدت انتقاد کرد.

منیبان نوشت: مدیر کل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد نه تنها علیه بانک مرکزی بلکه علیه سیاست تثبیت نرخ ارز دولت رئیسی مصاحبه می کند و صداوسیما در گزارشی مفصل دولت را متهم می کند که با این سیاست دومیلیارد دلار به جیب دلالان ارزی ریخته است.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت موضوعی بود که از همان روز اول مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار داشت و این معضل چنان جدی بود که تقریبا غیر از وزیر اقتصاد، همه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر صمت و وزیر کشاورزی خیلی زود و قبل از دو سالگی دولت از دولت خارج شدند. اما به نظر می رسد این تیم همچنان اسیر ناهماهنگی است و نتوانسته حتی در کنش های رسانه ای هم به یک هماهنگی برسد.

شاید این برای اولین بار باشد که یک مدیر اقتصادی علیه سیاست قطعی دولت حرف می زند و همان سوژه هم دستمایه یک گزارش مفصل صداوسیما می شود و بانک مرکزی به عنوان محور این سیاست آماج حملات کارشناسان صداوسیما قرار می گیرد. این اظهارنظر تند و اتهام "سود دومیلیاردی" دلالان از سیاست اقتصادی دولت که با تبلیغات فراوان در چند ماه گذشته اجرا شده است،  بیانگر این است که اگر نگوییم دولت الگوی مشخصی برای اداره اقتصاد ندارد، لااقل می توان این برداشت را کرد که هنوز دولت موفق نشده مدیران اقتصادی خود را تحت یک سیاست جمع کند و سکان اقتصادی کشور در قالب یک برنامه مشخص پیش رود.

گزارش خطا
آخرین مطالب