چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۵

تصاویر هوایی از حوضچه‌های نمک در سان‌فرانسیسکو

تصاویری از نمای هوایی حوضچه‌های نمک در هنگام غروب خورشید در پارک شهرستان آلویسو مارینا واقع در خلیج سانفرانسیسکو را ببینید.

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیاحوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

حوضچه های نمک پارک شهرستان آلویسو مارینا در کالیفرنیا

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب