دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰

متلک قابل توجه انتظامی به خالص سازان +عکس

حسین انتظامی نوشت: اظهار شعف مدعیان تفکر خاص و خالص ساز از فروش فیلم‌های فسیل و شهرهرت تناقض آمیز جلوه می‌کند.

به گزارش«اطلاعات آنلاین»، حسین انتظامی نوشت: فروش امسال سینما تاکنون ۴۵٠ میلیارد تومان بوده (١٠.۴ میلیون بلیت). سهم دو فیلم اول (فسیل و شهر هرت) به ترتیب ۵٧ و ١٣ درصد از فروش کل است. این دو فیلم، کمدی و از قضا محصول یک کارگردان‌اند ارقام فروش این دو فیلم ضمنا نشانگر آن است که نگاه مخاطب به سینما در درجه اول، سرگرمی است. 

فروش سینما فی‌نفسه مثبت و مایه خوشحالی است و نشان از مصرف فرهنگی دارد اما باید با تمهیداتی به فکر کلیت سینما و سایر گونه‌ها بویژه سینمای اجتماعی و سینمای تفکر محور بود. ضمنا اظهار شعف مدعیان تفکر خاص و خالص‌ساز از فروش این دو فیلم (با توجه به محتوای آنها) تناقض‌آمیز جلوه می‌کند!

متلک قابل توجه انتظامی درباره ارقام فروش این دو فیلم +عکس

گزارش خطا
آخرین مطالب