دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۲

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

زلزله در مراکش تاکنون بیش از ۱ هزار کشته و ۱ هزار و ۲۰۰ مجروح در پی داشته است. بیشتر قربانیان در مراکش در شهر رباط پایتخت این کشور و پنج استان نزدیک به آن بوده اند.

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

تصاویری از بی سابقه‌ترین زلزله ۱۰۰ سال اخیر مراکش را ببینید!

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب