صفحه اصلی
کد مطلب: ۱۴۶۶۵
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۲

تصاویر بازگشایی مدارس چین از وسط تابستان و روز جمعه!

ترم تحصیلی جدید در بسیاری از مناطق چین با اجرای مراسم خاصی از اواسط تابستان و از روز جمعه آغاز شده است.

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

ترم جدید مدرسه در چین آغاز می شود

پیشنهاد اطلاعات

ارسال نظر

( 300 )

تازه‌ها

آرشیو