دوشنبه ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۰
۲۱

تصمیم درمورد شریفی‌زارچی از اختیار دانشگاه شریف خارج شد

سخنگوی وزارت علوم گفت: شریفی‌زارچی توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه فاقد شرایط لازم تشخیص داده شد و تصمیم بعدی از اختیار دانشگاه خارج است.

ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به روند جذب و ادامه همکاری اعضای هیات علمی درمورد قطع همکاری با یک استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: این فرد توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه فاقد شرایط لازم تشخیص داده شد و نامه قطع همکاری وی به وزارت علوم ارسال شده است. تصمیم بعدی از اختیار دانشگاه خارج است.

علی شمسی پور دوشنبه شب در مورد فراخوان جذب اعضای هیات علمی جدید وزارت علوم اظهار داشت: یکی از محورهای مهم کاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه ویژه به امور نخبگان و یکی از اقدامات اصلی برای تحقق آن، حضور نخبگان و دانش آموخته های دانشگاه ها به عنوان اعضای هیات علمی است که در قالب فراخوان جذب اعضای هیات علمی انجام می شود.

وی افزود: جذب اعضای هیات علمی در کشور قوانین و قواعد مشخص دارد و طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات عالی جذب که فرایندها را به صورت قانونی تدوین کرده اند، انجام می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به فراخوان جذب اعضای هیات علمی که از روز چهارم شهریور ماه آغاز شده گفت: این اولین فراخوان سال ۱۴۰۲ است که در ِآن ۲۳۵ موسسه و دانشگاه تقاضای جذب اعضای هیات علمی را داده اند، ۱۱۰ عدد از این موسسات، دولتی و ۱۱۵ عدد غیردولتی هستند و نزدیک به سه هزار عضو هیات علمی از بین جوانان و نخبگان شامل ۱۶۰۰ نفر در موسسات دولتی و ۱۴۰۰ نفر در موسسات غیردولتی جذب خواهند شد.

وی افزود: این فراخوان چند ویژگی خاص دارد که آن را با دوره‌های قبل متمایز می کند؛ توجه ویژه‌ای در آن به نخبگان کشور شده و به پرونده های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و امتیازات ویژه‌ای دارند. همچنین متقاضیان مرد امکان شرکت در این فراخوان بدون کارت پایان خدمت دارند تا به طور کلی تمرکز جوانان دانش آموخته ما روی کار علمی باشد و بتوانند با فراغ بال بیشتری به کشور خدمت کنند.

مشخصه بعدی این فراخوان آن است که مجوز از سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه قبل از انتشار فراخوان اخذ شده؛ یعنی هم ردیف استخدامی و هم بودجه مورد نیاز آنها تایید شده و متقاضیان سریع‌تر جذب شده و شروع به کار کنند. افزون بر این، ظرفیت جذب به صورت نقطه به نقطه تعیین شده است، به این مفهوم که در ذیل هر گروه‌ آموزشی در هر دانشگاه دقیقا معلوم است چه تعداد هیات علمی برای هر رشته و دانشگاه باید جذب شود.

فرایند جذب اعضای هیات علمی

وی در توضیح در مورد فرآیند جذب اعضای هیات علمی نیز اظهار داشت: فرایند جذب اعضای هیات علمی با فراخوان آغاز می‌شود، متقاضیان وارد درگاه مدنظر شده دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کرده و مدارک خود را در آن بارگذاری می کنند. با پایان یافتن فراخوان، هر دانشگاهی متقاضیان همان دانشگاه را غربالگری اولیه می‌کند و برای بررسی جدی‌تر به دانشکده ها ارجاع می‌دهد.

سپس کارگروه های جذب دانشکده ها طبق قوانین پرونده‌ها را بررسی کرده و بعد از امتیازدهی با افرادی که امتیاز بیشتری کسب کرده‌اند، جلسه مصاحبه را تنظیم و نفرات برتر را به هیات اجرایی جذب دانشگاه معرفی می کند، در این هیات ۳ نفر اول مربوط به هر ظرفیت به ترتیب اولویت تعیین شده و این افراد در مرحله بعد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی ارجاع و در این هیات، انتخاب اصلی دانشگاه بررسی شده و در صورت تایید، دانشگاه می تواند حکم فرد مورد نظر را به عنوان عضو هیات علمی صادر کند.

شمسی پور تاکید کرد: برای هر یک ظرفیت به صورت میانگین ۳۰ نفر متقاضی هستند که کار دانشگاه‌ها را برای بررسی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان سخت و پیچیده کرده است و ضرورت دقت نظر در روند را افزایش می دهد.

هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها مستقل هستند

سخنگوی وزارت علوم با اشاره به عملکرد هیات اجرایی جذب دانشگاه ها گفت: این هیات ها مستقل و منتخبی از اعضای هیات علمی همان دانشگاه و از جهت علمی و صلاحیت های عمومی افراد تاییدشده هستند و کسی نمی تواند آنها را در خصوص‌ رای و نظرشان، تحت فشار بگذارد و این امر با شاخص استقلال دانشگاه هم‌خوانی دارد. بنابراین کسی نمی تواند به آنها اجبار کند فردی را برای عضویت هیات علمی انتخاب، یا با فردی قطع همکاری کنند یا همکاری با فردی را ادامه دهند.

اعضای هیات علمی ابتدا به صورت پیمانی جذب و بعد به رسمی آزمایشی و رسمی تبدیل وضع می‌شوند. کارنامه علمی اعضای هیات‌علمی بعد از جذب به صورت سالانه بررسی می‌شود. سقف همکاری اعضای هیات علمی پیمانی حداکثر ۵ سال است و بعد از آن باید با تحویل پرونده خود به دانشگاه، به رسمی آزمایشی تبدیل شوند. دانشگاه هم موظف است پرونده را بررسی کرده و در شرایط خاص امکان ادامه دادن ۵ سال دوره پیمانی وجود دارد که توسط هیات امنای دانشگاه به مدت محدودی قابل تمدید است.

وی تصریح کرد: اگر هر یک از اعضای هیات علمی پیمانی شاخص های مورد نظر را کسب نکند، دچار رکود علمی شود یا صلاحیت عمومی خود را از دست دهد یا از جهت دستگاه های ناظر که در قانون ذکر شده استعلام منفی داشته باشد، دانشگاه در مورد ادامه همکاری با عضو هیات علمی را در هیات جذب دانشگاه تجدیدنظر کرده و با این فرد قطع همکاری می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اعضای هیات علمی که رسمی آزمایشی می شوند، نیز به صورت مداوم در معرض بررسی علمی هستند و تا زمان رسمی شدن و بعد از آن نیز این نظارت علمی و عمومی روی انها وجود دارد. اما اگر هر یک از اعضای هیات علمی مرتکب تخلفی شود که طبق قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، پرونده به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع می شود تا در آن مورد تصمیم‌گیری شود.

اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.

شمسی پور تصریح کرد: بحث قطع همکاری با چند عضو هیات علمی از بین چند ده هزار عضو هیات علمی، در سال های مختلف قبلا هم مطرح بوده است‌. تعداد محدودی از اعضای هیات علمی یا شرایط علمی یا عمومی را از دست داده اند یا استعلام آنها به دلیل عمل غیرقانونی منفی شده است، یا هیات‌های انتظامی نسبت به قطع همکاری آنها تصمیم گرفته اند. در این دوره هم تعداد قطع همکاری‌ها بیش از دوره های گذشته نبوده و مسیر معمول را طی می کند. البته برخی جریان های سیاسی از برخی اتفاقات سواستفاده و صیادی می کنند، ولی وزارت علوم در مورد اعضای هیات علمی چه در جذب و چه در نظارت بر روند کاری آنها و انفصال یا عدم انفصال و ادامه خدمت آنها، روال معمول قانونی را طی می کند.
پرونده استاد سابق دانشگاه شریف از دانشگاه خارج شده است

شمسی پور با اشاره به قطع همکاری با یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: این فرد توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه فاقد شرایط لازم تشخیص داده شده و نامه قطع همکاری وی به وزارت علوم ارسال شده است. تصمیم بعدی در خصوص وی از اختیار دانشگاه خارج است و بعد از بررسی پرونده و اخذ تصمیم نهایی در هیات مرکزی جذب در مورد این پرونده، اگر قرار به قطع همکاری شود وی می تواند طبق مقررات موجود اعتراض و پرونده خود را پیگیری کند. ولی موضوع از دست دانشگاه خارج شده و این عضو سابق هیات علمی باید روند قانونی را طی کند.

سخنگوی وزارت علوم ادامه داد: در فرایند این پرونده، یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کرد از عضویت در هیات اجرایی دانشگاه استعفا داده است‌. این موضوع بررسی و معلوم شد، ایشان اصلا عضو هیات اجرایی دانشگاه شریف نبوده و حکمی در این زمینه نداشته و رییس دانشگاه برای حفظ حرمت و با در نظر گرفتن سابقه وی، او را در جلسات به عنوان مدعو، دعوت می کرده است. بنابراین استعفای ایشان عملا بلاوجه است. متاسفانه گاهی نیات سیاسی بر برخی مواضع اصولی غلبه می‌کند و فضای سازی سیاسی اصل قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: بر خلاف ادعاهای دروغ مطرح شده هیچ فرایند پنهانی برای جذب اعضای هیات علمی وجود ندارد و اینکه به صورت پنهانی قرار است چند ده هزار نفر جذب شوند، دروغ محض است. دستگاه های مختلف در راستای حاکمیت قانون می توانند در چارچوب فرایند های قانونی و مقررات به دستگاه های دیگر کمک کنند. اما هیچ دستگاهی دخالت فراقانونی در فرایند جذب ندارد و نخواهد داشت.

شمسی پور گفت: در بخش اعضای هیات علمی باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی مدنظر باشد. از جهت کمی همه دستگاه‌ها از وزارت کشور تا سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و دیگر دستگاه‌ها باید به ما کمک کرده و شرایط را تسهیل کنند و از جهت کیفی نیز وزارت علوم دقت ویژه بر فرایندهای جذب و شاخص های علمی و عمومی دارد.

گزارش خطا
نظرات
بی نام
علی برکاته
محمد
کاملا معلومه که کل نظام آموزشی هم کاره ای نیست و تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شود!
طیاری
ترویج بی سوادی از‌مدرسه تا دانشگاه به چه قیمتی
رسول
این یک خود زنی سیاسی است برای کشوری که دوست داره قدرت برتر جهان باشه کنار زدن نخبگان از بدنه صنعت وسیاست وخصوصا آموزش ممکنه کوتاه مدت نفع باشه ولی دراز مدت منجر به نابودی نظام میشه
پرهام
چه جالب،دقیقا ۳۰۰۰ نفر،این عدد برای شما آشنا نیست؟دولت روحانی،۳۰۰۰ نفر بورسیه رانتی،حالا یادتون اومد،مبارک آقایان باشه،بالاخره به هدفتون رسیدید،۳۰۰۰ نفر جاسوس و مزدورتون رو به داخل دانشگاهها فرستادین برای کنترل دانشگاهها
م
اخراج نتیجه عکس میده
سجاد
این استاد بیرون درامدش چندین برابر دانشگاه هست،تنها نظام اموزشی هست و در اخر مملکت که ضرر خواهد کرد که همچین نخبه ای از دست داده و تبعات منفی که بعد از این برای کشور خواهد داشت
ناشناس
الان سئوال اینجاست که برای این اساتید اخراجی نظام مکدس هزینه کرده یا نه تا به این جایگاه برسند اگه کرده چرا مفت از دستشان میده و اگر نکرده فردا روزی اگر این اساتید مهاجرت کردن و در مجامع و همایشی به سرود ملی و پرچم ایران بی احترامی کردن آن وقت عرزشی ها حق عرضه اندام و مطالبه گری نخواهند داشت.
حمید
قطعا هیچکس خواستار اخراج استادی که توانمند و متعهد و قانونمدار باشد نیست اما استادی که در شرایطی که فضا غبارآلود است به جای اینکه چراغ دست دانشجو بدهد چشم بند برای او می بندند، استادی که از احساسات دانشجو سواستفاده می کند، استادی که به جای آموختن علم و دانش به دانشجو زمینه ساز این می شود که آینده دا
ناشناس
حیف این اساتید که از آموزش خارج می‌شوند
ناشناس
استاد نخبه رو میخان چکار،اینا یه مشت مخبر وراپرتچی میخان که دانشجو رو بندازن تو گونی،نخبه ها همه رفتند و دارند میروند،کشور مونده واسه یه مشت مغز پوسیده و روانی
جواد
60000 استاد داریم
مگه این اقا کیه چند تا از گلهایی که به سر کشور زده بگین
ببینیم ارزش داره ازش دفاع کنیم
ایرانی
همین آقای شمسی پور به واسطه رانت پدرش مجتبی شمسی پور که عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه رازی می باشد به این پست و مقام رسیده است وپدرش نیز مادام‌العمر خدمت می کند.
سید
قانون گریزی دکانی برای شهرت
ارسلان
عده‌ای در بدنه دولت به دنبال جذب افراد بله قربان گو هستند که پشت آن نقشه یک دست سازی حاکمیت را دارندو آنرا امری ساده و عادی هم تلقی می کنند که البته آنهم یک سیاست است
علی
نظرات رو خوندم یک نفر از مردم هم با شما موافق و هم نظر ندیدم !
ناشناس
در مورد کبفیت هیات علمی ما فربانی این بودیم که نخبه گرایی رو رها کردیم و فکر کردیم حسن کچل دکترای شریف بدیم و بعد خارج بفرستیمش و به اون دانشگاه بگیم به ایشون نمره بده بک استاد فرهیخته تولید کردیم و ایشون شده حسن زلف خوشگل و ایشون رفته رو دست لیسانس حکیم سبزواری
هم وطن
به جای اساتید محترم خارج شده ،ملا و آخوند وارد دانشگاه کنید شما که زیاد دارید.بلاخره آخوندها هم خرج دارند.سطح علمی کشور اصلا مهم نیست.مهم غلام حلقه بکوش بودن است که زیاد پیدا میشه.
ناشناس
دوروغگویی خوب نیست
ناشناس
کاش تدبیر می کردید قبل از هر کاری ! عاقل آن است که اندیشه کند پایان را !؟ انقلاب در مرحله کنونی نیاز به عقل سلیم دارد و بس !
بیژن
آقای زارچی را که می‌گویند خارجی ها روی سرشان میگذارند بندازیدبیرون ببینیم کجای سرشان میگذارند.ایشان اگر بدرد از ما بهتران می‌خورد تا حال صد بار رفته بود.متاسفانه هیئت علمی دانشگاه پر شده از اساتید کم سواد
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب