يکشنبه ۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۳

پرنده‌های اسرائیلی ایران را تهدید می‌کنند؟

معاون هماهنگ کننده رئیس ستاد نیروی پدافند هوایی هرگونه ادعا درباره ورود پرنده‌های رژیم صهیونیستی به خاک ایران را تکذیب کرد.

اطلاعات نوشت: معاون هماهنگ کننده رئیس ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به این که تاکنون تهدیدی از جانب پرنده های رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان صورت نگرفته است، اضافه کرد آن چه تاکنون مطرح شده  در فضای رسانه ای آن رژیم با این ادعا بوده که پرنده های آن ها ورود به خاک ایران داشتند اما واقعیت میدانی چنین نیست.زیرا صدها کیلومتر دورتر از مرزهای خود فعالیت آن ها و اساسا نزدیک شدن هر پرنده ای به مرزهای خود را رصد می کنیم حتی اگر پرنده های پنهانکار باشد.

امیر خوش قلب بااشاره رصد کامل هواپیمای اف 35 در فضای جنوب کشور توسط  سامانه های راداری پدافند که چند روز قبل  انجام شد افزود : واقعیت میدانی با آنچه  که درفضای تبلیغاتی وجوددارد منطبق نیست. در رصدو پایش ما هیچ نوع  فعالیتی مشاهده نشد و اگر تجاوزی انجام شود برخوردما سخت و فراموش ناشدنی است.

وی وضع نیروی   پدافند هوایی را مطلوب ارزیابی کرد واظهار داشت :   ظرفیت ها و امکانات خود را متناسب باپیش بینی تهدیدات آینده  وارد چرخه عملیاتی  پدافند هوایی می کنیم  واین سبب اقتدار می شود.

معاون هماهنگ کننده  پدافند هوایی ارتش به  بومی  شدن تمامی ظرفیت های استفاده شده در پدافندو وابسته نبودن درهیچ حوزه ای اشاره کرد وگفت:  درحوزه های کشف  فعال و غیر فعال،   درگیری  با سامانه ها و موشک هایی که ساخت خودمان است و در حوزه پهپادی ، جنگ ودفاع  جنگالی  و جمع آوری،دفاع از خود حفاظتی سامانه ها وحتی درصورت نیاز  آفند جنگالی هم از ظرفیت های خودمان استفاده می کنیم،درحالی که هیچ کشوری نیست که ازسامانه فرماندهی و کنترل بومی خوددرحوزه پدافند استفاده کند.

امیرخوش قلب اضافه کرد:سامانه  فرماندهی و کنترل پدافند که اکنون از آن استفاده می کنیم، تحت شبکه یکپارچه،  کاملا بومی،امن، چند لایه و با ضریب اطمینان بالا ست وشبکه پذیری تمامی  سامانه ها با سامانه  فرماندهی و کنترل  انجام می شود واین نشانگر آن است که یک نیروی پدافند هوایی مقتدروبازدارنده درکشور با بهره گیری از ظرفیت های دفاعی وزارت دفاع ،شرکت های دانش بنیان  وجهادخودکفایی و آماد و پشتیبانی ایجاد کرده ایم  وتاکنون هم هیچ وابستگی  نداشته ایم.

حفاظت از مراکز حساس کشور

وی درباره حفاظت پدافند هوایی از مراکز حساس کشور  اظهارداشت :  یک پوشش هوایی مستمر برای کل  فضای کشور داریم که دفاع عمومی است . یک دفاع اختصاصی هم داریم که ویژه مراکزخاص است. وقتی بخواهیم تجهیزات و توان رزم پدافند هوایی را درجایی گسترش  دهیم درقالب طرح ویژه اجرا  می کنیم و طرح های ویژه پدافند هوایی برای مراکز خاص و حیاتی  ، حساس، مهم و قابل دفاع براساس تقسیم بندی هایی که دراین نیرو داریم صورت می گیردو برای این طرح ها نیز ابزار خاص خود را براساس مصوبه قرارگاه مرکز خاتم  الانبیا( ص)  به کار می گیریم.

این فرمانده ارشد ارتش ادامه داد: تمامی مراکز ماموریتی خاص اکنون به صورت صد درصد با سامانه رزمی که برایش مشخص است  ، با نیروی انسانی متخصص و متعهد حفاظت می شود.

امیر خوش قلب  تاکید کرد: باتوجه به اینکه نیرو باید اقدامات پیشدستانه هم  انجام دهد و غافلگیر نشود ، رصد خارج از مرز راهم  باید داشته باشم؛ بنابراین رصدها، دائمی و خارج از برد سامانه ها راداری است و برهمین اساس، برد کشف  بیشتر از برد درگیری است.

 پرواز پهپاد ها

رئیس ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش درباره پرواز پهپاد های خارجی   در جداره  مرزی کشوراظهار داشت :   پرواز پهپادها در حوالی مرزهای غربی و جنوبی  وجود دارد که البته تحت رصدو پایش دائمی شبکه کشف ما قراردارند ،اما اجازه  تخلف و تجاوز را به آنها نمی دهیم.آنجا که این  پهپاد پرواز می کنند فعالیت آنها را می بینیم و تسلط  24ساعته داریم  و بااطمینان خاطر می گویم  اجازه  تجاوز و تخلف  نمی دهیم و درصورت هر گونه تجاوز با واکنش سریع ما مواجه می شوند.

ارتقای سامانه های راداری

 امیرخوش قلب درباره ارتقای رادار سامانه ها  ازجمله باور 373  گفت: بخش  زیادی از  تجهیزات مورد استفاده   در شبکه یکپارچه پدافند هوایی، بومی و جدید است ،مانند صیاد تاکتیکی، تلاش ، باور 373 و سامانه های راداری   معراج ، بی نام ، مراقب ،کاشف  خاص و سه بعدی  که  باندهای فرکانسی  وبردهای متنوع دار ند.

این سامانه ها باتوجه به نیازپدافند هوایی  طراحی می شود به این ترتیب که  بخشی ازاینها مراقبتی وبخشی دیگر کنترلی و درگیری  است که البته  همه به روزرسانی  شده اند .

روزی که باور373  وارد شبکه یکپارچه پدافند شد با برد  154کیلومتر نخستین درگیری اش  راانجام داد.

وی ادامه داد: درکشورهای صاحب تکنولوژی دفاعی معمولا جهش پله به پله است. مثلا اگر امروزبرد موشک 150 کیلومتر است  فردا160 کیلومتر می شود اما باور 373  در فاز دوم درگیری دراولین آزمایش خود   که پارسال انجام شد بالای  300کیلومترراتجربه کرد واین امر درهیچ جای دنیا  سابقه ندارد .

 رئیس ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش درهمین حال  اضافه کرد: فاز بسیارمهمی از باور373 دروزارت دفاع و بخش های تحقیقاتی درحال پیگیری است و آن  دفاع  ضد بالستیک توسط این سامانه  خواهد بود  که درآینده با عنوان دیگری اطلاع رسانی خواهد شد.

کنترل کامل پروازهای مسافری    

 امیر خوش قلب باتاکید براینکه همه پروازهای مسافری در آسمان کشورمان تحت کنترل هستند ، افزود: این کار درهماهنگی وتعامل   با بخش کشوری انجام می گیرد وطی آن و یک بخش از امکانات وخدمات  خود را به بخش کشوری می دهیم.

وی درباره وضع همکاری با نیروی هوا - فضای سپاه پاسداران  گفت: همکارانم درپدافند هوایی نیروی  هوافضای  سپاه  امکانات بسیار خوبی دارند و  دربرخی مراکز ماموریتی به صورت مشترک  درقالب طرح های مصوب پدافند هوایی کار می کنیم.

رئیس ستادپدافند هوایی آجا سپس به حوزه ماموریتی این نیرو اشاره و اضافه کرد:حوزه پدافند هوایی 4ماموریت ویژه کشف، شناسایی، رهگیری و درنهایت درگیری و انهدام را برعهده دارد .

این ماموریت ها براساس  اوامر فرماندهی معظم کل قوا مبنی براین  که   پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت ،موجودیت و آبروی کشور است تعیین شده  و  این ظرفیت در اختیار پدافند هوایی است  تا  درتولید قدرت ،   علم واقتدار و بازدارندگی  پیش برود .امیرخوش قلب  به مکانیسم کشف تهدیدها اشاره کرد وگفت: درحوزه کشف از تجهیزات فرکانسی متنوع  با بردهای  مختلف استفاده می شود.

از طرف دیگر هرآنچه که در فضای کشور و پیرامونی ما ومحدوده مسئولیتی ما قرار دارد وکشف می شود باید تعیین تکلیف شود. یعنی حوزه شناسایی مشخص می کندکه آیا این پرنده خودی یا غیرخودی است ؟ اگر غیرخودی است درچه سطحی قرار می گیرد؛ آیا تهدید محسوب می شود یا یک هدف عبوری است ؟همچنین هدفی که وارد فضای کشور می شود به چه  شکل است و هدفی که قراراست از فضای کشور  عبور کند   صرفاً یک هدف تنهاست یا  دشمن از آن  برای پوشش استفاده می کند؟ بنابراین همه این قابلیت ها درحوزه شناسایی  انجام می شود.

معاون هماهنگ کننده پدافندهوایی کشور درهمین زمینه توضیح داد:اهدافی که  کشف و شناسایی شدند اگر درچارچوب دستورالعمل ها و آیین نامه های ما قرارنگرفتند درحوزه رهگیری  قرار می گیرندودرمورد آنها باروشهای خاص  مانند   پرواز یک پرنده با سرنشین  به سمت آن برای  شناسایی بصری یا   اخطاررادیویی عمل می شود ورهگیری انجام می گیرد ودرفازهای بالاتراگردررهگیری نتوانستیم خواست خودرا به اهداف هوایی دیکته کنیم و برابرقوانین و مقررات جاری سیستم دفاعی  کشوررفتار نکرد  به فاز درگیری ورود می کنیم . دراین فاز از امکانات ویژه  دفاعی شامل  موشک ها درارتفاعات مختلف  و باتنوع  زیادبرخورد اریم که مقابله را انجام می دهیم .

  وی درپاسخ  به اینکه  پدافند هوایی کشورمان در سطح منطقه و جهان ازچه رتبه ای برخورداراست، اظهار داشت : پدافند هوایی امری نسبی است ؛یعنی هیچ کشوری نمی تواند تائید کندکه پدافند هوایی صددرصدی ایجاد کرده است، اما ایران یک پدافند مطمئن ،مداوم ،خوداتکا، وبومی به دوراز بزرگنمایی  را درسطح منطقه  دارد و درسطح جهان هم پدافندی که ازاین الگوها  تبعیت کند،کمتر داریم.

امیرخوش قلب سپس بابیان این که درروزهای پیاده روی اربعین چتر پدافند هوایی ایجاد می کنیم ، درباره رصد گذرگاه های مرزی هم گفت: نیروی پدافندبراساس تکالیف مشخص شده  وتدابیر ودستورات خاص فرماندهی کل، چتر دفاعی و امنیتی درفضای کشور ایجاد می کند تا تهدیدی برای کشور به طور کلی واین روزها به ویژه   زائران درمسیرهای  پیاده روی اربعین   وجود نداشته  باشد .

وی درباره پوشش پدافندی برای حفاظت ازکشورگفت:پوشش شبکه راداری درحوزه کشف فقط محدود به مرزهای کشور نیست و بردسامانه های  راداری  فراتر از مرزها را پوشش می دهدو تسلط خاصی براهداف  هوایی درخارج از مرزها درجنوب کشور ، تنگه هرمز، خلیج فارس ، دریای عمان ، مرزهای غربی، شمالی  و شرقی داریم و صدها کیلومترفراتر از مرزها را هم رصد می کنیم.

گزارش خطا
نظرات
ایران
همیشه سرافرازوپاینده باشیدای دلیرمردان وفرزندان غیورایران .دعای رهبرمعظم .امام خامنه ای بدرقه ی قدومتان.
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب