یک لیتر بنزین در دیگر کشور‌ها چقدر آب می‌خورد؟

یک لیتر بنزین در دیگر کشورها چقدر آب می خورد؟