مدیر استقلالی نقره داغ شد

فارس نوشت: با اعلام کمیته اخلاق جلال امیدیان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت 6 ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و به مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین سروش مهاجری مسئول روابط بین الملل استقلال به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت 3سال از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

گفتنی است، سیاوش باقر نژاد به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت 2 ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.