در تهران باران بارید در قم سیل آمد +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، در سال ۱۳۱۲ وضعیت شهر‌های کشور بر اثر بارش باران مساعد نبود. روزنامه اطلاعات ۲۳ بهمن ۱۳۱۲ از وضعیت شهر‌های تهران و قم پس از بارش‌ها گزارش داد. خبر‌ها را بخوانید و عکسی از شهر قم در سال ۱۳۱۰ تماشا کنید.

در تهران باران بارید در قم سیل آمد + عکس و خبر

در تهران باران بارید در قم سیل آمد + عکس و خبر

در تهران باران بارید در قم سیل آمد + عکس و خبر