رائفی پور: من هم برای انتخابات لیست می‌دهم

ایرنا نوشت: علی اکبر رائفی‌پور مدیر موسسه مصاف گفت: برای من معیارها مهم است از این رو باید شور انتخاباتی حول این معیارها شکل گیرد.

وی اظهار کرد: اما مروز ما مسائل جدی‌تری داریم که اصلا از سوی نمایندگان بیان نمی‌شود. برای نمونه ناترازی انرژی چه می‌شود؟ و یا اشکال ساختاری بودجه چگونه حل خواهد شد؟

رائفی پور گفت: مسائل کلان زیاد است اما فراموش می‌شود از این رو معیارها برای بنده مهم است و احتمال زیاد به فهرست انتخاباتی می رسم و اعلام می‌کنم این افراد معیارهای ما را قبول دارند و آنها را به مردم معرفی می‌کنم.