کنایه سنگین مشاور روحانی: انتخابات هم مانند جشنواره فجر است؟

حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت سابق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آیا انتخابات هم مانند جشنواره فیلم فجر است که رقابت میان سوره و اوج و فارابی باشد؟

کنایه سنگین مشاور روحانی: انتخابات هم مانند جشنواره فجر است؟