روزی که اردشیر زاهدی برکنار شد +عکس منتشرنشده

به گزارش اطلاعات آنلاین، در حالی که کارمندان وزارت امورخارجه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خیانت‌های اردشیر زاهدی روشنگری می‌کردند، مطبوعات درباره از بین رفتن اسناد سفارت ایران در آمریکا توسط زاهدی اطلاع رسانی کردند. اخبار مربوط به وضعیت وزارت امورخارجه ایران و اردشیر زاهدی را به نقل از روزنامه اطلاعات ۱۸ و ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ بخوانید و عکس‌هایی از اردشیر زاهدی در تهران و واشنگتن تماشا کنید.

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش

اردشیر زاهدی و ابهام درباره وزیر امور خارجه ایران در بهمن ۱۳۵۷ + عکس و گزارش