شهرداری تهران در آتش‌سوزی بیمارستان گاندی نقش داشت؟ +عکس

اعتماد نوشت: سیدصادق حسینی نوشت: تا ماجرای آتش‌سوزی هولناک بیمارستان گاندی فراموش نشده؛ خوب است بدانید اردیبهشت ۱۴۰۱ زاکانی با هدف افزایش درآمد شهرداری تهران، دستور داده‌بود تاییدیه‌های ایمنی از سازمان آتش‌نشانی گرفته و به دفاتر خدمات الکترونیک شهر سپرده شود. دستوری که با اعتراضات زیاد بعداز چند ماه لغو شد.

شهرداری تهران در آتش‌سوزی بیمارستان گاندی نقش داشت؟ +عکس