طرفداران شاه به خیابان‌ها آمدند! +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، جمعیتی در حدود ۱۵۰ هزار نفر با عنوان طرفدارای و حمایت از قانون اساسی در حمایت از شاه و دولت شاپور بختیار راهپیمایی کردند. روزنامه اطلاعات عصر همان روز در گزارشی این رویداد را پوشش داده و از درگیری مردم با حامیان بختیار نوشته است. گزارش را بخوانید و عکس‌هایی از این تجمع را را تماشا کنید.

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر

آن‌هایی که گفتند: بختیار سنگر تو نگهدار + عکس و خبر