آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران چگونه است؟

فارس نوشت: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۶۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

آلاینده شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۱ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

تهران از ابتدای سال تاکنون ۹ روز هوای پاک، ۲۰۶ روز هوای قابل قبول ، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.