ترامپ با این تصویر کاخ سفید را به لرزه درآورد!

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در همه ایالت های کلیدی و تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، از بایدن رئیس جمهور فعلی جلوتر است.

ترامپ با این تصویر کاخ سفید را به لرزه درآورد!