واکنش سخنگوی دولت روحانی به رد صلاحیت او چه بود؟ +ویدئو

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی گفت: درباره رد صلاحیت شخص روحانی که نمادی از اعتدال و خدمت در کشور بود هم متعجب و هم متاسف هستیم.

وی گفت: البته دکتر روحانی معتقد است که با همین شرایط هم نباید صندوق را رها کنیم.

به گفته وی عدم تایید صلاحیت ها هم بر میزان مشارکت تاثیر منفی دارد و هم باعث بی انگیزگی عده ای هم شده است. 

{$sepehr_media_136961_400_300}